Hoe

Op weg naar een circulaire aanpak

SOOH helpt organisaties met het implementeren van een circulaire aanpak. Circulariteit is een breed begrip en kent vele vormen. Daarom onderzoeken we eerst het hoogst haalbare binnen uw organisatie. Waar hangt het laaghangend fruit en wat zien wij voor mogelijkheden als alles kan, alles mag en alles lukt?

Hiervoor schakelt u SOOH in als projectmanager. We analyseren de processen, leggen verbindingen tussen de juiste partijen en werken een circulaire aanpak uit. Zo ontstaat een circulair business model dat we helpen implementeren. Ook werken we aan heldere, energieke communicatie om alle betrokkenen mee te nemen in het proces.

In het proces lopen we geheid tegen barrières aan. Dat hoort erbij. We zijn gewend om hier -samen met de uw professionals- oplossingen voor te vinden. Ook hierbij geldt dat we helder en energiek blijven communiceren. Zo zorgen we dat iedereen mee blijft denken en doen. We hebben iedereen nodig om stappen te blijven zetten.

Wij vinden dat de transitie naar een duurzamere circulaire organisatie weloverwogen én doelgericht moet gebeuren. Is uw organisatie nog onvoldoende bekend met de voordelen van een circulaire aanpak? In de activatiefase laten onze veranderexperts het belang zien. Klaar voor de volgende stap? Schakel SOOH in voor de transformatie van nieuwe projecten of ondersteuning bij lopende projecten. Klaar om circulariteit een vast onderdeel te maken van uw organisatie? We kijken met u mee wie u kan helpen om door te ontwikkelen.

Gedwongen actie: Activeren en veranderen | Rationele actie: Transformeren met ontwikkelen en uitvoeren | Opkomende actie: Groeien

Klaar voor verandering? Start!

Bewustwording rondom duurzaamheid en circulariteit is van groot belang voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Onze specialisten maken uw organisatie klaar voor de transformatie naar circulariteit. Bijvoorbeeld door het toepassen van circulaire stromen op de bedrijfsvoering, het houden van inspiratiesessies over de mogelijkheden en impact van circulariteit binnen de organisatie. Ook bouwen we samen het verhaal vanuit uw organisatie om iedereen te inspireren mee te denken en doen. Zo krijgen we de neuzen dezelfde kant op en werkt iedereen mee aan de toekomst.

We hanteren een SOOH-olistische aanpak. Dat betekent dat we:

 • belangen en verwachtingen steeds helder maken
 • de fase duiden waarin men zich bevindt
 • onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen
 • vragen stellen om te achterhalen wat echt nodig is
 • inspirerende voorbeelden en relevante kennis delen
 • ieders kwaliteiten inzetten en benutten
 • creativiteit aanboren
 • investeren in communicatie en een inspirerend verhaal
 • het relevante netwerk constant vergroten, betrekken en versterken
 • samen bepalen wat er moet gebeuren én wanneer wie wat kan oppakken
 • beschikbare tijd, middelen en materialen slim en circulair inzetten
 • checken wat werkt en hoe het nog beter kan

Veel mensen praten over verandering. Wij doen.

Meer weten? Bel of mail ons!

Veel mensen praten over verandering.

Wij doen. Nieuwsgierig?