Methode Magneet

De Methode Magneet die SOOH met grote regelmaat inzet, is inmiddels bewezen effectief en helpt bij het realiseren van duurzame veranderingen.

Vanuit de verwondering dat nieuwe technieken en producten nauwelijks worden toegepast, zijn Bert van Vuuren en Vincent van Rijsewijk (eigenaar van SOOH) grondleggers van de methode. Doel: Patronen doorbreken die vernieuwing en daarmee verduurzaming belemmeren.

De methode kent vier fasen die op elk project toegepast en in elke organisatie kan worden doorlopen. Uniek is dat de methode inspeelt op zowel het technische als het sociale aspect van innovatie!

Bij stap 1 wordt de urgentie tot verandering geduid en gewerkt aan enthousiasme in het projectteam, in stap 2 wordt een heldere toekomstvisie en bijbehorend kansendossier opgesteld. Stap 3 staat in het teken van samenwerken en het aanbrengen van focus en in de laatste stap gaan we het echt doen en toepassen.

Zo bewandelen we met de Methode Magneet de kortste weg van praten naar doen!

Meer informatie? Klik hier en download de flyer Methode Magneet.

Veel mensen praten over verandering.

Wij doen. Nieuwsgierig?