Projecten

We zijn nooit uitgeleerd, blijven ontdekken en verwonderen. Het ‘nu’ is morgen weer anders. Om de impact van ons werk concreet te maken en te duiden, hierbij een bloemlezing van de opdrachten die we recentelijk uitvoerden.

GreenWish

/ / /
GreenWish Stichting Greenwish helpt maatschappelijke en duurzame initiatieven verder. Ondermeer door deze nadrukkelijk te agenderen op politieke agenda’s, maar ook door verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers, financiers, helpende handen en projecten. […]
Read More

Dolmans Landscaping Group

/ / /
Dolmans Landscaping Group De Dolmans Landscaping Group is een innovatie groep bedrijven die actief is in de openbare ruimte. Voor verschillende projecten heeft SOOH geholpen bij het opstellen van innovatieve trajecten waarbij […]
Read More

Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a.

/ / / /
Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. Deze coöperatie heeft bouw- en sloopbedrijven evenals handelaren in bouwmaterialen als leden. De Bouwhub Midden Brabant is opgericht om de circulaire bouw beter mogelijk te maken en […]
Read More

Midpoint Brabant

/ / /
Midpoint Brabant Midpoint Brabant is de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) voor Midden Brabant. Hierin werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan verschillende vraagstukken. Vincent vervult hier de rol […]
Read More

Prop Beplantingswerken

/ / / /
Prop Beplantingswerken Prop Beplantingswerken is een innovatieve groenvoorziener met veel ambitie op het gebied van duurzaamheid. Bij dit bedrijf blijft dat niet alleen bij praten, maar ze steken de handen uit de […]
Read More

Piet van Meintjeshoeve

/ / / /
Piet van Meintjeshoeve Melkveehouder Rob Denissen van de Piet van Meintjeshoeve in Heukelom is een vooruitstrevende boer. Hij benaderde SOOH om hem te helpen om zijn innovatieve en circulaire ideeën mede vorm […]
Read More

Internetmakelaars

/ /
Internetmakelaars Internetmakelaars is een nieuwe speler op de woningmarkt. Internetmakelaars combineert de kracht van lokale NVM-makelaars met een slimme online aanpak. Daarmee bieden ze klanten meer opbrengst tegen een vast laag bedrag. […]
Read More

Gemeente Bergen op Zoom

/ / /
Gemeente Bergen op Zoom Een park en aangrenzende wegen staan op de nominatie om gerenoveerd te worden. Wanneer de gemeente een reguliere aanbestedingsprocedure doorloopt, voert men deze renovatie lineair uit. Het is […]
Read More

Gemeente Tilburg

/ / /
Gemeente Tilburg Groenstromen in een gemeente (blad, maaisel e.d.) worden veelal afgevoerd en gecomposteerd. Samen met de groenaannemer deed SOOH een haalbaarheidsstudie gedaan naar een meer circulaire verwerking van deze groenstromen door […]
Read More

Stichting Duurzaam MOED

/ / / / /
Stichting Duurzaam MOED De Stichting Duurzaam MOED heeft als doel om de energietransitie in Midden-Brabant te versnellen. Daarvoor worden tal van programma’s opgesteld en uitgevoerd. Bij een aantal programma’s -ondermeer over circulaire […]
Read More

Boskalis Nederland

/ / / / /
Boskalis Nederland (N69 Nieuwe Verbinding) De Provincie Noord-Brabant wil dat de N69 -de nieuwe verbinding tussen Eindhoven en de Belgische grens- de groenste verbinding van Brabant wordt. Boskalis Nederland heeft hier, met […]
Read More

Gemeente Breda

/ / /
Gemeente Breda Sportvelden van kunstgras met rubberkorrels hebben geen beste reputatie. Er zijn twijfels over de gezondheid voor de sporters én de recycling is niet op orde. De gemeente Breda verleende samen […]
Read More

Duurzame renovatie Mgr. Bekkersplein, Haaren

/ / /
Duurzame renovatie Mgr. Bekkersplein, Haaren De gemeente Haaren wil het centrale dorpsplein opnieuw inrichten. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een belangrijke pijler onder de aanbesteding. SOOH heeft als duurzaamheidscoördinator meegeschreven […]
Read More

Arie Bouman Tuinplanten

/ / /
Arie Bouman Tuinplanten Het team medewerkers van dit snelgroeiende handelsbedrijf barst van de goede ideeën. Door de dagelijkse drukte binnen dit familiebedrijf ontbreekt de tijd om er ook daadwerkelijk werk van te […]
Read More

Regio Waterpoort

/ / /
Regio Waterpoort (zes gemeenten) In de Regio Waterpoort werken zes gemeenten samen op verschillende terreinen. Om deze regio aantrekkelijker te maken voor toeristen, zijn de afgelopen jaren vele fiets- en wandelroutes ontwikkeld. […]
Read More

Greenport Boskoop

/ / / / / / /
Greenport Boskoop (Greenport Business Center) In de Greenport regio Boskoop werken ruim 550 boomkwekerijbedrijven samen om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Om het bestaansrecht te verzekeren zijn de thema’s […]
Read More

BSNC

/ /
BSNC In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) opgericht. Als kennis- en innovatieplatform zetten zij zich in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te […]
Read More

Provincie Noord-Brabant

/ /
Provincie Noord-Brabant De transitie naar een biobased en circulaire economie is speerpunt voor deze provincie. Om dit zichtbaar te maken, is aan SOOH de opdracht verleend om circulaire recreatie- en rustplaatsen te […]
Read More

Tilburg University

/ /
Tilburg University Student Career Services van Tilburg University wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten en jonge alumni door ze bewust te maken, te informeren en begeleiden in hun persoonlijke […]
Read More

Fontys Hogescholen

/ /
Fontys Hogescholen Voor tal van instituten en opleidingen verzorgde SOOH met een Corporate Story een concrete aanpak om de nieuwe, duurzame en toekomstgerichte visie van Fontys door te vertalen naar de praktijk. […]
Read More

Rabobank Masterclass

/ / /
Rabobank Masterclass In samenwerking met Rabobank Hart van Brabant ontwikkelde SOOH een speciale masterclass voor ondernemers om zichzelf opnieuw uit te vinden en te groeien en innoveren. Dat gebeurde onder meer aan […]
Read More

Sportschool Joop Ooms vof

/ / /
Sportschool Joop Ooms vof De sportmarkt is altijd in beweging. Deze opdrachtgever stond voor de opgave om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de hand van een Corporate Story-traject en met de […]
Read More

Van de Berk Boomkwekerijen BV

/ / /
Van de Berk Boomkwekerijen BV Als belangrijke internationale speler in de boomkwekerijbranche wil dit bedrijf innovatie in elke vezel van haar bedrijf verankeren. Daarvoor faciliteerde SOOH een aantal strategische sessies met het […]
Read More

Projectleiding Green Deal C-199

/
Projectleiding Green Deal C-199 De Green Deal C-199 ‘Stimuleren van biobased toepassingen in de openbare ruimte’ had als doel om in drie jaar vier biobased pilots te realiseren. Dat zijn er onder […]
Read More