GreenWish

GreenWishGreenWish

Stichting Greenwish helpt maatschappelijke en duurzame initiatieven verder. Ondermeer door deze nadrukkelijk te agenderen op politieke agenda’s, maar ook door verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers, financiers, helpende handen en projecten. Jaarlijks maken ze de Trendanalyse van maatschappelijke en duurzame initiatieven. Dat geldt als een belangrijke graadmeter voor de duurzame staat van Nederland. Vincent heeft, naast de rol van bestuurder, initiatieven mee aangedragen en actief verbindingen gelegd tussen partijen.

www.greenwish.nl

Terug naar projecten