Stichting Duurzaam MOED

Stichting MOEDStichting Duurzaam MOED

De Stichting Duurzaam MOED heeft als doel om de energietransitie in Midden-Brabant te versnellen. Daarvoor worden tal van programma’s opgesteld en uitgevoerd. Bij een aantal programma’s -ondermeer over circulaire en biobased economie- is SOOH als initiator, aanjager en projectleider betrokken. Daarnaast fungeert SOOH als gevraagd en ongevraagd adviseur en klankbord.

Terug naar projecten