Tag

initiator
GreenWishGreenWish / / / GreenWish Stichting Greenwish helpt maatschappelijke en duurzame initiatieven verder. Ondermeer door deze nadrukkelijk te agenderen op politieke agenda’s, maar ook door verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers, financiers, helpende handen en projecten. Jaarlijks maken ze de Trendanalyse van maatschappelijke en duurzame initiatieven. Dat geldt als een belangrijke graadmeter voor de duurzame staat van Nederland. Vincent […]
Stichting MOEDStichting Duurzaam MOED / / / / / Stichting Duurzaam MOED De Stichting Duurzaam MOED heeft als doel om de energietransitie in Midden-Brabant te versnellen. Daarvoor worden tal van programma’s opgesteld en uitgevoerd. Bij een aantal programma’s -ondermeer over circulaire en biobased economie- is SOOH als initiator, aanjager en projectleider betrokken. Daarnaast fungeert SOOH als gevraagd en ongevraagd adviseur en klankbord. Terug naar […]