Tag

circulair
Dolmans Landscaping GroupDolmans Landscaping Group / / / Dolmans Landscaping Group De Dolmans Landscaping Group is een innovatie groep bedrijven die actief is in de openbare ruimte. Voor verschillende projecten heeft SOOH geholpen bij het opstellen van innovatieve trajecten waarbij de nadruk ligt op een nog duurzamere aanpak. Dit heeft geleid tot meer duurzaam bewustzijn binnen de organisatie, de opzet van circulaire projecten […]
Bouwhub Midden BrabantCoöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. / / / / Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. Deze coöperatie heeft bouw- en sloopbedrijven evenals handelaren in bouwmaterialen als leden. De Bouwhub Midden Brabant is opgericht om de circulaire bouw beter mogelijk te maken en te versnellen. Dat doet ze door initiatieven te nemen, problemen te agenderen én aan te pakken en onderlinge samenwerking tussen de leden én […]
PropProp Beplantingswerken / / / / Prop Beplantingswerken Prop Beplantingswerken is een innovatieve groenvoorziener met veel ambitie op het gebied van duurzaamheid. Bij dit bedrijf blijft dat niet alleen bij praten, maar ze steken de handen uit de mouwen en handelen ook duurzaam. Ze willen hier elke dag opnieuw stappen in maken. Daarvoor heeft de directie SOOH gevraagd om mee te […]
RVOOpdrachtgever: Rijksoverheid (RVO.nl) / / / / Van lineair naar circulair en biobased In opdracht van en in samenwerking met de Rijksoverheid zette SOOH een programma (CiBi Transitie toolbox) op om gemeenten te helpen daadwerkelijk de stap te maken naar circulariteit. Bij de voorbereiding én uitvoer van nieuwe projecten (aanleg of renovatie van parken, wegen, binnensteden) pleegde SOOH interventies waardoor bouwteams op […]