Tag

biobased
PropProp Beplantingswerken / / / / Prop Beplantingswerken Prop Beplantingswerken is een innovatieve groenvoorziener met veel ambitie op het gebied van duurzaamheid. Bij dit bedrijf blijft dat niet alleen bij praten, maar ze steken de handen uit de mouwen en handelen ook duurzaam. Ze willen hier elke dag opnieuw stappen in maken. Daarvoor heeft de directie SOOH gevraagd om mee te […]
Noord Brabant logoProvincie Noord-Brabant / / Provincie Noord-Brabant De transitie naar een biobased en circulaire economie is speerpunt voor deze provincie. Om dit zichtbaar te maken, is aan SOOH de opdracht verleend om circulaire recreatie- en rustplaatsen te ontwikkelen voor fietsers en wandelaars. SOOH heeft de coördinatie hiervan op zich genomen en haar netwerk van circulaire en biobased innovators geactiveerd om […]
Projectleiding Green Deal C-199 / Projectleiding Green Deal C-199 De Green Deal C-199 ‘Stimuleren van biobased toepassingen in de openbare ruimte’ had als doel om in drie jaar vier biobased pilots te realiseren. Dat zijn er onder leiding van SOOH meer dan 35 geworden. Als spin in het web brachten we veel partijen met elkaar in contact, stimuleerden we initiatieven […]
RVOOpdrachtgever: Rijksoverheid (RVO.nl) / / / / Van lineair naar circulair en biobased In opdracht van en in samenwerking met de Rijksoverheid zette SOOH een programma (CiBi Transitie toolbox) op om gemeenten te helpen daadwerkelijk de stap te maken naar circulariteit. Bij de voorbereiding én uitvoer van nieuwe projecten (aanleg of renovatie van parken, wegen, binnensteden) pleegde SOOH interventies waardoor bouwteams op […]