Tag

RVO
RVOOpdrachtgever: Rijksoverheid (RVO.nl) / / / / Van lineair naar circulair en biobased In opdracht van en in samenwerking met de Rijksoverheid zette SOOH een programma (CiBi Transitie toolbox) op om gemeenten te helpen daadwerkelijk de stap te maken naar circulariteit. Bij de voorbereiding én uitvoer van nieuwe projecten (aanleg of renovatie van parken, wegen, binnensteden) pleegde SOOH interventies waardoor bouwteams op […]