Opdrachtgever: Rijksoverheid (RVO.nl)

Van lineair naar circulair en biobased

RVOIn opdracht van en in samenwerking met de Rijksoverheid zette SOOH een programma (CiBi Transitie toolbox) op om gemeenten te helpen daadwerkelijk de stap te maken naar circulariteit. Bij de voorbereiding én uitvoer van nieuwe projecten (aanleg of renovatie van parken, wegen, binnensteden) pleegde SOOH interventies waardoor bouwteams op één lijn komen, nieuwe biobased en circulaire materialen en producten ontdekken en deze nu ook daadwerkelijk toepassen. Daarbij verleende SOOH aan gemeenten ondersteuning vanaf de eerste schetsontwerpen, marktverkenning, het opstellen van de aanbesteding en het proces van uitvoer. Alle opgedane ervaringen zijn landelijk gedeeld via een aantal community of practice-bijeenkomsten.

Terug naar projecten