Provincie Noord-Brabant

Noord Brabant logoProvincie Noord-Brabant

De transitie naar een biobased en circulaire economie is speerpunt voor deze provincie. Om dit zichtbaar te maken, is aan SOOH de opdracht verleend om circulaire recreatie- en rustplaatsen te ontwikkelen voor fietsers en wandelaars. SOOH heeft de coördinatie hiervan op zich genomen en haar netwerk van circulaire en biobased innovators geactiveerd om dit te ontwikkelen. De uitkomst is een lijn van biobased en circulair straatmeubilair waar opdrachtgevers, makers en gebruikers trots op zijn.

Terug naar projecten