Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a.

Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a.Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a.

Deze coöperatie heeft bouw- en sloopbedrijven evenals handelaren in bouwmaterialen als leden. De Bouwhub Midden Brabant is opgericht om de circulaire bouw beter mogelijk te maken en te versnellen. Dat doet ze door initiatieven te nemen, problemen te agenderen én aan te pakken en onderlinge samenwerking tussen de leden én andere stakeholders n de bouwketen te bevorderen. Vincent van Rijsewijk is -vanuit zijn rol bij Midpoint Brabant- mede initiator van deze coöperatie. Hij vervult tevens de rol van voorzitter.

www.bouwhubmiddenbrabant.nl/

Terug naar projecten