Tag

versnellen
Bouwhub Midden BrabantCoöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. / / / / Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. Deze coöperatie heeft bouw- en sloopbedrijven evenals handelaren in bouwmaterialen als leden. De Bouwhub Midden Brabant is opgericht om de circulaire bouw beter mogelijk te maken en te versnellen. Dat doet ze door initiatieven te nemen, problemen te agenderen én aan te pakken en onderlinge samenwerking tussen de leden én […]
Midpoint BrabantMidpoint Brabant / / / Midpoint Brabant Midpoint Brabant is de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) voor Midden Brabant. Hierin werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan verschillende vraagstukken. Vincent vervult hier de rol van Aanjager Circulaire Economie. Hij ontwikkelt hierbij programma’s rondom circulariteit voor de sectoren Bouw, Textiel en Leer en voert vanuit deze programma’s impactvolle […]