Tag

bokashi
Gemeente TilburgGemeente Tilburg / / / Gemeente Tilburg Groenstromen in een gemeente (blad, maaisel e.d.) worden veelal afgevoerd en gecomposteerd. Samen met de groenaannemer deed SOOH een haalbaarheidsstudie gedaan naar een meer circulaire verwerking van deze groenstromen door middel van bokashi. Het resultaat is een pilot die in het najaar van 2019 uitgevoerd wordt. Terug naar projecten