Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op ZoomGemeente Bergen op Zoom

Een park en aangrenzende wegen staan op de nominatie om gerenoveerd te worden. Wanneer de gemeente een reguliere aanbestedingsprocedure doorloopt, voert men deze renovatie lineair uit. Het is echter de wens van deze gemeente om zoveel mogelijk biobased en circulaire materialen toe te passen. Nog vóór het eerste schetsontwerp gemaakt is, voerde SOOH een marktconsultatie uit naar beschikbare materialen en innovaties. Dit leverde een netwerk van 85 nieuwe contacten en bedrijven op, waardoor de gemeente haar biobased en circulaire ambitie bij deze werken waar kan maken.

Terug naar projecten