BSNC

BSNC logoBSNC

In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) opgericht. Als kennis- en innovatieplatform zetten zij zich in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en houden. Dat is wat de leden bindt. Dat doen ze door kennis en informatie te ontwikkelen en uit te wisselen over de aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en gelieerde producten (zoals graszaden, kunstgrasmatten of meststoffen), door allerlei ontmoetingen te organiseren en door samen te werken met andere spelers in deze sector. Duurzaamheid en circulair denken en doen is een belangrijk actueel thema voor de branche en daarmee voor de organisatie. SOOH ondersteunt de branchevereniging met het faciliteren van bijeenkomsten en het inzetten van de juiste communicatie om alle leden en relaties te inspireren en stimuleren mee te doen.

Terug naar projecten