Gemeente Breda

Gemeente BredaGemeente Breda

Sportvelden van kunstgras met rubberkorrels hebben geen beste reputatie. Er zijn twijfels over de gezondheid voor de sporters én de recycling is niet op orde. De gemeente Breda verleende samen met een aantal andere partijen aan SOOH de opdracht om een verkenning uit te voeren naar biobased en circulaire alternatieven voor kunstgras en de rubberkorrels. In samenwerking met Avans Hogeschool is een internationaal onderzoek uitgevoerd om de mondiale ontwikkelingen op dit vlak in beeld te krijgen. Vervolgens werken we aan een breder consortium, zodat er meer slagkracht ontstaat om dit probleem aan te pakken.

Terug naar projecten