Blinkende Buurt

Met De Blinkende Buurt willen we waarde geven aan het werk van de traditionele ‘poets’.

Blinkende buurtBlinkende Buurt

In Nederland worden veel werkzaamheden gedaan in het zwarte circuit. Denk aan schoonmaken en de oppas. Aan de andere kant is de werkeloosheid onder met name lager opgeleiden en starters hoger dan ooit. Steeds meer buurten willen met elkaar zelf voorziend zijn. De Blinkende Buurt is erop gericht dat je als buurt banen kan creëren maar de kosten kan delen. Met De Blinkende Buurt willen we waarde geven aan het werk van de traditionele ‘poets’. Door in te zetten op de eigen kracht van de schoonmaker, levert De Blinkende Buurt een bijdrage aan de sociale veerkracht en leefbaarheid in de buurt. De Blinkende Buurt is een sociale onderneming in oprichting.

Terug naar projecten