Category

Projecten
GreenWishGreenWish / / / GreenWish Stichting Greenwish helpt maatschappelijke en duurzame initiatieven verder. Ondermeer door deze nadrukkelijk te agenderen op politieke agenda’s, maar ook door verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers, financiers, helpende handen en projecten. Jaarlijks maken ze de Trendanalyse van maatschappelijke en duurzame initiatieven. Dat geldt als een belangrijke graadmeter voor de duurzame staat van Nederland. Vincent […]
Dolmans Landscaping GroupDolmans Landscaping Group / / / Dolmans Landscaping Group De Dolmans Landscaping Group is een innovatie groep bedrijven die actief is in de openbare ruimte. Voor verschillende projecten heeft SOOH geholpen bij het opstellen van innovatieve trajecten waarbij de nadruk ligt op een nog duurzamere aanpak. Dit heeft geleid tot meer duurzaam bewustzijn binnen de organisatie, de opzet van circulaire projecten […]
Bouwhub Midden BrabantCoöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. / / / / Coöperatie Bouwhub Midden Brabant u.a. Deze coöperatie heeft bouw- en sloopbedrijven evenals handelaren in bouwmaterialen als leden. De Bouwhub Midden Brabant is opgericht om de circulaire bouw beter mogelijk te maken en te versnellen. Dat doet ze door initiatieven te nemen, problemen te agenderen én aan te pakken en onderlinge samenwerking tussen de leden én […]
Midpoint BrabantMidpoint Brabant / / / Midpoint Brabant Midpoint Brabant is de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) voor Midden Brabant. Hierin werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan verschillende vraagstukken. Vincent vervult hier de rol van Aanjager Circulaire Economie. Hij ontwikkelt hierbij programma’s rondom circulariteit voor de sectoren Bouw, Textiel en Leer en voert vanuit deze programma’s impactvolle […]
PropProp Beplantingswerken / / / / Prop Beplantingswerken Prop Beplantingswerken is een innovatieve groenvoorziener met veel ambitie op het gebied van duurzaamheid. Bij dit bedrijf blijft dat niet alleen bij praten, maar ze steken de handen uit de mouwen en handelen ook duurzaam. Ze willen hier elke dag opnieuw stappen in maken. Daarvoor heeft de directie SOOH gevraagd om mee te […]
De smaak van HeukelomPiet van Meintjeshoeve / / / / Piet van Meintjeshoeve Melkveehouder Rob Denissen van de Piet van Meintjeshoeve in Heukelom is een vooruitstrevende boer. Hij benaderde SOOH om hem te helpen om zijn innovatieve en circulaire ideeën mede vorm te geven en daar draagvlak voor te vinden. Dat leidde tot het ontwerp van een vernieuwend circulair verdienmodel, waarbij de boer het roer […]
InternetmakelaarsInternetmakelaars / / Internetmakelaars Internetmakelaars is een nieuwe speler op de woningmarkt. Internetmakelaars combineert de kracht van lokale NVM-makelaars met een slimme online aanpak. Daarmee bieden ze klanten meer opbrengst tegen een vast laag bedrag. SOOH hielp de initiatiefnemers van dit vernieuwende en duurzame concept met het ontwikkelen van hun eigen corporate story. Benieuwd? Check: www.internetmakelaars.nl Terug naar […]
Bergen op ZoomGemeente Bergen op Zoom / / / Gemeente Bergen op Zoom Een park en aangrenzende wegen staan op de nominatie om gerenoveerd te worden. Wanneer de gemeente een reguliere aanbestedingsprocedure doorloopt, voert men deze renovatie lineair uit. Het is echter de wens van deze gemeente om zoveel mogelijk biobased en circulaire materialen toe te passen. Nog vóór het eerste schetsontwerp gemaakt is, […]
Gemeente TilburgGemeente Tilburg / / / Gemeente Tilburg Groenstromen in een gemeente (blad, maaisel e.d.) worden veelal afgevoerd en gecomposteerd. Samen met de groenaannemer deed SOOH een haalbaarheidsstudie gedaan naar een meer circulaire verwerking van deze groenstromen door middel van bokashi. Het resultaat is een pilot die in het najaar van 2019 uitgevoerd wordt. Terug naar projecten      
Stichting MOEDStichting Duurzaam MOED / / / / / Stichting Duurzaam MOED De Stichting Duurzaam MOED heeft als doel om de energietransitie in Midden-Brabant te versnellen. Daarvoor worden tal van programma’s opgesteld en uitgevoerd. Bij een aantal programma’s -ondermeer over circulaire en biobased economie- is SOOH als initiator, aanjager en projectleider betrokken. Daarnaast fungeert SOOH als gevraagd en ongevraagd adviseur en klankbord. Terug naar […]
1 2 3